Bedacht met de buren in Heerhugowaard

De Middenweg ter hoogte van het winkelcentrum Centrumwaard is toe aan een grondige herinrichting. Met een ontwerpgroep bestaande uit bewoners, winkeliers, horeca en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties is gewerkt aan een ware metamorfose. Op de doorgaande weg komt in de toekomst het zwaartepunt te liggen op verblijfskwaliteit. De snelheid gaat eruit en verharding wordt ingewisseld voor groen! Met behulp van een houten bouwdoos is onderzocht op welke wijze aan dit ideaal het best invulling gegeven kan worden. Door zelf varianten te onderzoeken en onderling het gesprek aan te gaan is de groep tot een breed gedragen en fraai ontwerp gekomen!

Opdrachtgever:
Bureau Buhrs i.o.v. Gemeente Heerhugowaard
Ontwerp:
Mark van der Heide Urban Design, i.s.m. Bureau Arjan Karssen & FU-factory

Datum
Categorie
Herinrichting middenweg