Bedacht met de buren in Haarlem

Als onderdeel van de grootschalige stedenbouwkundige herontwikkeling van de buurt zal de Harmenjansweg opnieuw ingericht worden. Meer groen en meer aandacht voor langzaam verkeer vormen ook hier de inzet. Daarnaast heeft de gemeente een fietsstraat op haar verlanglijstje staan. Met een klankbordgroep bestaande uit bewoners en vertegenwoordigers van de fietsbond en de bomenwachters is met behulp van modellen onderzocht hoe de uiteenlopende uitgangspunten op elkaar afgestemd konden worden. Een fraai en gedragen plan was het resultaat!

Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem
Ontwerp:
Mark van der Heide Urban Design, i.s.m. Bureau Arjan Karssen & FU-factory

Datum
Categorie
Herontwikkeling Harmenjansweg