Hoe werkt het?

Bedacht met de buren stelt bewoners en belanghebbenden centraal in het ontwerpproces. Onder begeleiding van professionals doorlopen zij in een ontwerpgroep stapsgewijs het traject van initiatief tot uitvoering. Hoewel elke plek en elke opgave uniek is, zijn er vijf processtappen te onderscheiden:

Het speelveld

We starten met het maken van afspraken met de opdrachtgever over de technische, beleidsmatige en financiële uitgangspunten. Er wordt bepaald op welke wijze de participatie plaats vindt en wie er uitgenodigd wordt. Ook wordt vastgelegd welk mandaat de ontwerpgroep meekrijgt.

De opgave

De participatie begint met een grondige analyse van de opgave. Als ervaringsdeskundigen weten bewoners en betrokkenen als geen ander welke kwaliteiten belangrijk zijn en welke problemen er opgelost moeten worden. Wanneer er overeenstemming is bereikt over de opgave, is de oplossing een stap dichterbij!

De opties

Met een projectunieke bouwdoos of bordspel wordt het ontwerpproces toegankelijk gemaakt voor bewoners en betrokkenen. In een interactieve ontwerpsessie worden oplossingen onderzocht en besproken.  Zo wordt duidelijk waarop verder gestudeerd kan worden door de ontwerpers.

De uitwerking

De uitwerking van de gekozen oplossingsrichting(en) wordt voorgelegd aan de participanten. Een inhoudelijke discussie zorgt voor aanscherping en verfijning.
Liggen er meerdere modellen voor dan worden er argumenten verzameld om tot een keuze te kunnen komen.

De afronding

De afronding bestaat uit een terugkoppeling van de resultaten van het participatieproces aan de omgeving en aan de opdrachtgever. Op basis daarvan kunnen de stappen gemaakt worden die nodig zijn om het plan ten uitvoer te brengen.